top of page
FIRAT.jpg

ADR- TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASI

RID- ULUSLARARASI DEMİRYOLLARI TAŞIMALARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN (COTIF) C ANA EKİ OLAN TEHLİKELİ EŞYALARIN DEMİRYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

IMGD Kod- ULUSLARARASI DENİZCİLİK TEHLİKELİ YÜKLER KODU

Her biri alanında uzman mühendislerden oluşan, iletişimi kuvvetli ve çözüm odaklı danışman kadromuz ile yukarıda sıralamış olduğumuz çok modlu taşımacılıkta kullanılan anlaşma ve sözleşmeler kapsamında siz değerli müşterilerimize TMGD hizmetini vermekten memnuniyet duyarız. TMGD hizmetimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

TMGD Hizmet kapsamı;

 1. Danışmanlık hizmeti verilen işletmenin sorumluluğu altında, yapılan işin gerekliliklerine uygun araç ve faaliyetleri belirleyerek, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmak.

 2. Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme ( ADR/RID/IMGD Kod ) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izleyerek, ADR/RID/IMGD Kod hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye önerilerde bulunmak.

 3. İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu İdarenin belirlediği formata uygun, yıl sonu, ilk üç ay içerisinde hazırlayarak talep edildiğinde www.türkiye.gov.tr adresinden İdareye göndermek ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.

 4. Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini, sınıflarına göre toplam miktarlarını, ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre meydana gelmiş kazalarda düzenlenmiş raporları, Taşınan tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığını, ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfını düzenlemek.

 5. İşletme için gerekli görülen güvenlik tedbirlerini, Taşınacak tehlikeli madde tespiti yaparak, bu maddeye ilişkin ADR/RID/IMDG Kod’daki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.

 6. İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçlarının satın alınmasında rehberlik ederek, Ulusal ve uluslararası mevzuatlarda yapılan değişiklikler dâhil olmak üzere, işletme çalışanlarının görev alanına uygun eğitim almalarını organize etmek.

 7. Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatların kontrolünü yaparak bir kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda, acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını, kayıtlarının tutulmasını ve Kazaların, ciddi ihlallerin tekrarını önleyen tedbirlerin alınmasını sağlamak.

 8. Tehlikeli mal taşıma, yükleme veya boşaltmada, risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkında lığını artırmaya yönelik önlemler alarak, Tehlikeli maddenin sınıfına uygun taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının araçta bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.

 9. ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’deki işletme güvenlik planını hazırlayıp uygulatmak. Faaliyetler konusunda; Eğitim, denetim ve kontrol dâhil her türlü işi tarih ve saat belirterek kayıt altına almak ve 5 yıl süreyle saklayarak, talebi halinde İdareye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.

 10. İşletmede, tehlike söz konusu olduğunda tehlike giderilene kadar işi durdurmak, giderildiğinde, işi kendi onayı ile başlatarak, danışmanlık hizmeti verilen işletmeye her türlü aşamayı bildirmek.

 11. Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID/IMDG Kod hükümlerine uygun; Paketleme, etiketleme, işaretleme ve yüklemeyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri oluşturmak.

 12. Taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen kaza; Cana, mala ve çevreye zarar vermesi halinde, danışmanlık hizmeti verilen işletmeye kaza raporu hazırlayarak bir ay içerisinde işletme veya TMGDK tarafından İdareye www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden gönderilmesini sağlamak.

bottom of page