top of page
msds.png

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 11 Aralık 2013 tarihinde,  AB CLP yönetmeliğine uyum sağlamak amacıyla yayımlanan ve yürürlüğe giren 28848 sayılı “Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında (SEA) Yönetmelik” ile tehlikeli madde ve karışımların zararlılık sınıflandırmaları değiştirilmiştir. Bu amaçla 13 Aralık 2014 Tarih 29204 No’ lu Resmi Gazete’ de ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. Yeni yönetmelik kapsamında tüm GBF’lerin ve etiketlerin; maddeler için 01.06.2015, karışımlar için 01.06.2016 tarihine kadar CLP (SEA) formatında ve yönetmeliklerde belirtilen şartlarda akredite olmuş ve sertifikalandırılmış personeller tarafından hazırlanması veya revize edilmesi gerekmektedir.

Yönetmelik uyarınca, gerek ithalat gerek üretim yolu ile piyasaya arz ettiğiniz kimyasal ürünleriniz için, profesyonel kullanıcılara, en geç satış anında TÜRKAK akredite kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmış kişilerce hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu sunma yükümlülüğü vardır. MSDS HAZIRLAMA, ciddi bir iştir, internetten kopyalanan veya benzeri diye bulunan formlardan yararlanılarak hazırlanan bilgi formları ileride başınıza dert olabilir. Bu konudaki yönetmeliği önemsemeli ve buna uygun çalışan uzman kişi ve kuruluşlardan destek almalısınız.

Firmamız bu kapsamda “Güvenlik Bilgi Formu” nu ve etiketlerini (GBF/MSDS) Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlamakta ve revize etmekte ya da ithal ettiğiniz ürünlere ait Güvenlik Bilgi Formlarını ve etiketlerini Türkçe’ye tercüme etmekte ve düzenlemektedir.

bottom of page