top of page
firefighter-2679283_1920.jpg

Patlamadan korunma dokümanı hazırlama eğitimi, 30.04.2013 tarih, 28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik 10. madde kapsamında işverenler tarafından patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gerekmektedir.

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI AMAÇ:

İşyerlerindeki patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması için hazırlanması yasal bir yükümlük olan, tehlikeli bölgeler ile risk değerlendirmesi sonucu alınması gerekli teknik ve organizasyonel tedbirlerin belirlendiği patlamadan korunma dokümanın hazırlanması hakkında ilgilileri bilgilendirmektir.

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI İÇERİĞİ:

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesine göre, hazırlanacak patlamadan korunma dokümanınında;

  • Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği

  • Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak teknik ve organizasyonel önlemler

  • Tehlikeli bölgele olarak sınıflandırılmış yerler, özellikle yer alması gerektiği belirtilmiştir.

bottom of page