top of page
FIRAT.jpg

TAŞIT DURUM TESPİT BELGESİ/TAŞIT UYGUNLUK/ADR UYGUNLUK BELGESİ ALINMASI

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması Hakkında Yönetmelik gereği, Tehlikeli madde taşınmasında kullanılan taşıtların, tankların ve ekipmanın test, muayene ve kontrol sürelerinin geçerliliğinin kontrol edilmesi ve söz konusu taşıtların, Türkiye’deki ilk muayenesinde, Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşça verilmiş Taşıt Uygunluk Belgesi (ADR Uygunluk Belgesi) ile belgelendirilmesi zorunludur. Bu kapsamda, 27.08.2014 tarih ve 29101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in Geçici 1 inci maddesi gereğince trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıtların, belirlenen takvime uygun olarak durum değerlendirilmelerinin yapılarak öncelikle “Taşıt Durum Tespit Belgesi” düzenlenmesi gerekmektedir. 1 Ocak 2015 yılı öncesi model yılına sahip ADR gerekliliklerini karşılamayan eski araç ve üst yapıların Taşıt Uygunluk Belgesi alarak ulusal sınırlar dâhilinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve sisteme dâhil edilebilmeleri için uymaları gereken usul ve esaslara ilişkin “Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirilmeleri Hakkında Yönerge” yayımlanmıştır. Bu doğrultuda ; Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan ancak, Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara başvuruda bulunarak araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesi almış taşıt sahipleri;

Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıtlar

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-30/12/2016-29934)
a) 2014 model taşıtlar için 1/7/2017 tarihine kadar,
b) 2013 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,
c) 2012 model taşıtlar için 1/7/2018 tarihine kadar,
ç) 2009-2011 model taşıtlar için 31/12/2018’e kadar,
d) 2005-2008 model taşıtlar için 1/7/2019’a kadar,
e) 2004 ve öncesi model taşıtlar için 31/12/2019’a kadar,
Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesini almak zorundadırlar.
Uzman teknik kadromuz ile firmanızda bulunan hangi araçlarınız için Taşıt Ugunluk/ADR Uygunluk Belgesine müracaat etmeniz gerektiği konusunda siz değerli müşterilerimize profesyonel hizmet sunmaktayız. Taşıt Uygunluk Belgesi hakkında bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

bottom of page