top of page

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ (TMFB)’ NDEN MUAF OLABİLİR MİYİM?

  1. Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesisleri,

  2. ADR Sınıf 6.2’ye tabi bulaşıcı maddeler ile iştigal eden ve Ek-4’de yer alan gerçek veya tüzel kişilerin dışında kalan işletmeler,

  3. Tehlikeyi maddeyi üretiminde kullanmayan ve satışa konu etmeyen nihai tüketici durumundaki işletmeler,

  4. Ana hizmet konusu bu Yönergenin birinci maddesinde zikredilen faaliyetlerden biri olmayan, bununla birlikte yaptığı iş ve işlemler sonucu tehlikeli madde kapsamına giren atık oluşturan işletmeler, muaf olabilir.

bottom of page