top of page

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ (TMFB) ALINMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

  1. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK)’ ndan alınacak olan Ek-3 Raporları

  2. İmza Sirkülerinin Aslı ve Fotokopisi

  3. Firma Resmi Gazetesinin Fotokopisi

  4. Ticaret Odası Sicil Kaydının Aslı

  5. E Devlet Yetkilisi Olarak Atanacak Kişinin Adli Sicil Kaydı

bottom of page