top of page
İş Parçacığı

TMFB (TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ) ALINMASI

24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-tank konteyner / taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için bağlı bulundukları T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almaları zorunludur. Bu kapsamda, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) müracaatlarınız firmamız tarafından başlatılarak bulunduğunuz bölgeye bağlı yetkili mercilere yapmış olduğumuz gerekli müracaatlar takip edilerek en hızlı şekilde TMFB alımınız sağlanır.

bottom of page