top of page
Dizüstü ve kahve ile İş Danışma
  • İŞLETMELERİN, TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ (TMFB) ALABİLMESİ veya REVİZE EDİLEBİLMESİ  İÇİN TMGDK’ LARDAN ALMAK ZORUNDA OLDUKLARI EK-3 RAPORLARININ GEREKLİ İNCELEMELER SONUCUNDA HAZIRLANMASI

 

AKADEMİ TMGD A.Ş. olarak; tarafınızdan sağlanan verilerin incelenmesi sonucunda 11/06/2019 tarihli 44011 sayılı bakanlık makam olur ile yürürlüğe giren yönerge kapsamında, şirketinizin faaliyet konusu veya konularının neler olduğuna dair yapılacak tespit ve raporlama çalışmasıdır.

bottom of page